TSMT fejlesztő torna

Egyéni TSMT előre egyeztetett időpontokban. Felmérés és/vagy konzulcációval. 

Korai mozgásfejlesztés jelentősége

Az anyaméhben békésen úszkáló magzat születése után elveszti ezt a gyöngéd védelmet, egyedül kell megküzdenie rengeteg ingerrel, melyek néha túlságosan megterhelők számára. A természet egy sor primitív reflexszel (akaratlan működések, válaszreakciók a környezeti hatásokra) ruházza fel a kis jövevényt, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a túlélése szempontjából. Azonban a fejlődés előrehaladtával más reflexekre, tanult képességekre van szükség, így folyamatosan ezek váltják fel a primitív reflexeket. Ha ebben a nagyon érzékeny egyensúlyban valahol zavar támad, akkor ezek a primitív reflexek nem törlődnek, ezek megléte megakadályozza a következő reflexek kialakulását ezáltal akadályozva a fejlődést. Ez a zavart fejlődés később oka lehet gyengébb tanulási képességeknek, finom működések gyengeségének például nehezebben tanul meg írni, rajzolni, artikulálatlan beszédnek, éjszakai ágybavizelésnek de akár a tengeri betegségnek is.

A mozgás, a figyelem, a "szófogadás", a beszéd, a beilleszkedési és gondolkozási folyamatok komplexen megfigyelhető javulása jelzi a TSMT-terápia sikerességét és hatékonyságát. A tréningek gyakorlatai, feladatsorai a nagymozgásos, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik. A mozgásfejlesztés elsődleges feladata: a motoros aktivitás csökkenése miatt kialakult szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés) és facilitált mozgások kiváltásával. Optimális feltételek megteremtése a saját test megéléséhez (testkép, testséma, mozgáskoordináció). A spontán fejlődés feltételeinek megteremtése a fiziológiás mozgássornak megfelelően (kóros mozgásmintákat gátló kiinduló helyzetek megtalálása, megfelelő tér és idő biztosítása az aktív mozgások gyakorlásához a fejkontrolltól a felállásig). A mozgásnevelés összekapcsolása az érzékelés-észleléssel, a mindennapos tevékenységekhez szükséges mozgásokkal, a fejlesztő gondozással.

 

Az eltérő, 3-7 éves kor között már manifesztálódó tüneteknek legtöbbször vannak ennél korábbi életkorban megjelenő tünetei is, melyeket három nagy csoportba lehet sorolni: A 0-3 éves kor között manifesztálódó tünetek egy része folytatódik, akár fel is erősödhet 3 éves kor felett, más zavaró tünetek csökkenhetnek,- illetve új organikus érési zavarra/ éretlenségre utaló tünetek is megjelenhetnek. Az alábbi táblázatban a 3-7 éves kor között manifesztálódó néhány tünet felsorolása következik.

Motoros területen jelentkező tünetek 3-7 éves kor között Pszichés-kognitív területen jelentkező tünetek 3-7 éves kor között Szociális területen jelentkező tünetek 3-7 éves kor között
- a mozgáskoordináció gyengesége, - pontatlan mozgás-kivitelezés, - az új mozgások tanulásának gyengesége, - a mozgások tempójának lassúsága, - erőadagolási problémák, - diszpraxia, apraxia, - a grafomotorika éretlensége, - akadályozott beszédfejlődés, - hiperaktivitás, - túlzott passzivitás, - a mozgással kapcsolatos kontrollfunkciók gyengesége, - a primitív reflexprofil fennmaradása az integrációs időn túl, - félelem a vízben, - a veszélyérzet túlzott vagy csökkent jelenléte, - az elsődleges és egyoldali dominancia késése, eltérései(keresztezett vagy kevert) - mentális retardáció, - emlékezeti gyengeség, - az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége, - a belátáson/tapasztalaton alapuló gondolkozás megjelenésének késése, lassúsága, testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás gyengesége, - diszlexia-veszélyeztetettség, - diszkalkúlia-veszélyeztetettség, - gyermekkori szorongás, - gyermekkori depresszió, - gyermekkori fóbiák, - a szobatisztaság kontrolljának késése... - nehezített szabályfelismerés, szabálymegértés, szabályelfogadás, -a leválások-kötődések kialakulása dinamikájának eltérései, - a segítség elutasítása, - a feladathelyzetekből való kiszállás, - a kontrollfunkciók gyengesége a viselkedésszervezés során, - "limited social skills"...

A korai tünetészlelésnek és a korrekt vizsgálatnak nagy jelentősége van. A megfelelő (adekvát, oki) beavatkozás hiányában a tünetektartósan fennmaradhatnak, s fokozatosan válik mind a szülők, mind a gyermeket körülvevő egyéb környezet számára az,- hogy a gyermek fejlődése, tudása, viselkedése eltér a kortársaitól.